E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Den Haag, 17 februari 1940

Den Haag, 17 Feb. '40

Beste Freddy,

Hogendorp heb ik je teruggestuurd. Ik heb het nu werkelijk erg druk, omdat ik voortdurend op het Archief zit, meestal tot 5 uur 's midd. - Wil je in de herziene Uren met Coster, in het hfdst. over de bloemlezingen, citaat over de poëzie v. Boutens, een drukfout herstellen die Menno toevallig ontdekt heeft, nl. zooiets als een ‘Dyonische’ schreeuw (of kreet of zoo) inpl. v. ‘Dionysisch’?6763 Ik hoop dat je 't gauw vindt.

Er kwam gisteravond telefonisch bericht dat je komen zou met de leege valiezen, maar meer niet. Daar jij geen telef. hebt, kon ik niet terug opbellen.

Er ligt hier nog een tasch met boeken, die ook nr je toe moet. Als je niet hier komt, zal ik die misschien Zondag even brengen, maar het is niet zeker, omdat ik me deze eenige dag dat ik thuis ben ook ten nutte moet maken (brieven beantwoorden bv. of weer eens een stuk voor 't B.N. schrijven).

Hart. groeten, je

E.

6763Uren met Dirk Coster, (Een tegenstem). Amsterdam 1933, hoofdstuk 5, ‘Twee bloemlezingen en een overzicht’, p. 96. De bedoelde passage uiteindelijk niet in de verkorte versie in Vw 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie