E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 6 februari 1940

Waarde Heer Ett,

Ik zit inderdaad nog steeds diep in 't werk. Dank voor uw stuk, dat ik vandaag nog doorzend aan den heer Stapel. Dank ook voor de inlichtingen betr. Damme. Ik las dat boekje nu en vond het bizonder dunnetjes. Mijn boek over Lebak komt half April uit.

Wschl. komt mijn brochure over de Luizen bij Contact uit. Gaat dat toch niet door, dan kan ik nog elders probeeren.

Adriaan van der Veen zit er nog, maar het is toch zoo goed als zeker dat hij weggaat. Misschien doet u dus beter nù al te solliciteeren bij Schilt.

Tot zoover voor vandaag. De rest beter mondeling - over die jongeren van In Aanbouw en zoo - als u hier bent. Het beste, ook voor Dubois (zegt u hem dat ik hem natuurlijk schrijven zal, als6709 ik van plaats verwissel), en vriendelijke groeten van uw dw.

EduPerron

 

Den Haag, 6 Febr. '40.

6709De a is dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie