E. du Perron
aan
J. Pée

Den Haag, 2 februari 1940

Den Haag, 2 Febr. '40.

Zeer geachte heer Pée,

Heel veel dank voor uw brief. Het is heel boeiend, al die details,* en ik kan niet anders zeggen dan wat ik u al zei: u moet dit alles natuurlijk behandelen. Dat zou u trouwens zonder aansporing van mij ook wel doen. Maar hoe ‘nuchterder’ u de feiten laat spreken, hoe beter. Die dagboekblzn. van Mimi zijn zeker een sterk argument tegen de pak-slaag-scène, veel sterker dan de (oogenschijnlijke) verzoening Multatuli-Edu.

Ik schrijf dezer dagen voor Elsevier's een stuk over ‘hoe Multatuli eruit zag’, met alle portretten erbij. Volgens mij 12; kent u er andere? Ik bedoel deze:

1 portret met puntbaardje en hand a/d wang, door Overman
2 idem, maar dan de foto (vmdl. naar de oorspr. daguerreotype) die door het Mult. mus. gratis wordt uitgedeeld.6706
3. portr. met puntbaardje meer en face (valsch volgens Mimi)
4. zg. Sjaalman-portret met grijze pèlerine, zittend (Br. IV).
5. portret door Séverin (in Brieven deel 5)
6. foto door Mitkiewicz (zeldzaam)
7. litho naar deze foto (zeer bekend).
8. profielportret, foto
9. litho door Allebé naar het vorige, maar den anderen kant uitkijkend, (zéér bekend).
10. opkijkend ouder portret, buste (o.a. door Ter Braak gepubl. in Mult. en D.D.).
11-12, twee zittende portretten van denzelfden dag als het vorige (door mij gepubl. in Mult. tweede pleidooi).

Kent u er nu nog andere? Elsevier's wil alles reproduceeren, dus profitons de l'occasion; dat wordt een aardige reeks, en ik zoek naar de beste origineelen die ik vinden kan. Kunt u mij misschien helpen aan een goede afdruk van de foto van Mitkiewicz? In 1895 schijnt een heer Jos. Judels te Antwerpen daar nieuwe foto's naar te hebben gemaakt. De oorspr. zijn nl. zeer verbleekt; het Mult. mus. bezit er 2 exx. van, maar het eene nog slechter dan het andere, sommige trekken zijn uitgewischt.

U zou mij zeer helpen als u mij aan een goede afdruk van dat portret kon helpen - niet de litho dus, die heb ik! - en u krijgt het ex. natuurlijk zoo gauw mogelijk terug. Mocht u nog een ander portret bekend zijn dan de 12 die ik bijeen bracht, dan zou dat wel héél mooi zijn! -

Mijn brochure komt vrijwel zeker uit bij Contact. Ik schrijf u binnenkort beter; deze brief moet weg omdat er eenige haast is neet dat artikel.

Met vriendelijke groeten, gaarne uw

EduPerron

*die zoon van Nonnie is overheerlijk! alleen maar due mila?6705
6705Everdine (Nonnie) Douwes Dekker, gehuwd met Francesco Bassani, had twee zonen: Guido (geb. 1881) en Mario (geb. 1887). Publicatie van Pée over hen niet achterhaald.
6706op 't M.M. weet niemand wie die foto maakte en naar wat!
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie