E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 28 december 1939

Den Haag, 28 Dec. '39.

Geachte Heer De Hart,

Dank voor de foto. Het geld zal ik u vandaag of morgen sturen. Ingesloten de knipsels ook terug. Dit is dezelfde K.W(ybrands), die over deze dokumenten schrijft,6549 die dat grapje maakte over de zg. toespraak van Havelaar als ass. res. van Mr. Cornelis; de man schreef zijn leven lang als de aap van Multatuli maar heeft zich later prachtig aan den kant van de koloniale bezitters geschaard en in zijn krant laten schrijven dat ‘de Inlander moest worden opgeheven tot de hoogte van den galg’. Voor mij (ik heb hem persoonlijk gekend) een onfrisch tropenverschijnsel met wat meer lef; verder niets. - De dokumenten zelf nam ik reeds over in De Man v. Lebak.

Wat is dat portret en face en met puntbaard dat u bedoelt? Dat droomerige, zoete, dat ook weleens Multatuli's ‘jeugdportret’ wordt genoemd?6550 Dat ken ik, maar daarvan zegt Mimi dat het een vervalsching moet zijn, want dat zij er Mult. niet uithaalt. Toch wil ik het nog weleens zien, want als het een ander is, is het misschien iets ‘geweldigs’!

In ieder geval tot ziens, vroeger of later. Steeds gaarne uw

EduPerron

6549Niet achterhaald. K. Wybrands schreef o.a. ‘Multatuli en Willem Royaards’ en ‘De toespraak tot de hoofden van Lebak’; in Indische distels, Causeriën en opstellen. 1901-1906. Eerste bundel. Batavia 1906, resp. p. 169-175 en p. 240-242; vgl. ook Vw 7, p. 147-148. Zie ook Ronald Spoor, ‘Du Perron en de aap van Multatuli’, in Het oog in 't zeil 1 (1983-1984) 6 (augustus 1984) p. 1-4.
6550Dit portret is als nr. 3 afgedrukt bij ‘Multatuli's portretten’, Vw 4, p. 665; zie ook p. 659 voor het citaat van Mimi.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie