E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Den Haag, 21 december 1939

Waarde Aemilius!

Ik was al overpeinzende of je mij nu maar verder niet wenschte te frequenteeren, ook met het oog op de vele Argussen der Partij, toen je beminnelijk poeziealbumachtig verzoek kwam. Hoe zoude ik zooiets kunnen weigeren aan Iemant wiens photografieque Arbeidskracht door mij sedert welhaast onheugelijke tijden wordt ge-exploiteerd? Hierbij het gevraagde,

 
Hierbij, mijn lief wichtjen,
 
't Gevraagde gedichtjen,6522
 
Vermaakt er u meê!

En tot wederziens dan, als de photoos klaar zijn.

Met hartelijke groeten,

EduP.

Den Haag, 21 Dec. '39.

6522‘Somewhere’ uit Forum 1 (1933) 1 (januari) p. 52 (Vw 1, p. 109).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie