E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 16 december 1939

Den Haag, 16 Dec.

Geachte Heer Ett,

Ik heb het boekje van De Br. Prince in den trein doorgezien, uw hs. nog niet. Dit boekje is wel aardig maar niet zoo erg, omdat al het belangrijke hierin van na Dekker's vertrek uit Lebak is. Uw suppositie over de bedoeling van DD. om dat verzoek om ontslag door Tine te laten schrijven, vervalt m.i. omdat ook het geleidebriefje aan Br.v.K ‘in een dameshand’ is, volgens de Br. Pr. Dit zou dus meer wijzen op mijn theorie dat hij Tine liet schrijven omdat hij zijn eigen hand op dat moment wantrouwde; dus schreef zij logischerwijs de beide briefjes6499 die dien avond weg moesten.

Woensdag meer.

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduP.

Ik laat u door Q. een Sm. Mens zenden.

6499Zie De man van Lebak in Vw 4, p. 339-340 (Multatuli, Volledige werken IX, p. 584).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie