E. du Perron
aan
M. ter Braak

Den Haag, 13 december 19396488

Beste Menno,

Ik ben nu al zoo ver met Drion dat ik naar Nelly Duys moet.6489 Kijken wat dat wordt!

Hierbij een briefvan De Kadt en mijn stuk over jou en Vestd. Kan je hèm dit doorsturen (na lezing); hij kent het nl. nog heelemaal niet en ik heb geen ander ex. over. Misschien kan jij 't nr. via de krant bemachtigen; weet Hein er niet iets op. Zooniet, dan zal ik nog een nr. uit Batavia voor je vragen, maar dat duurt dan nog wat.

In ieder geval reken ik er dus op dat je dit even aan V. doorstuurt. Ik moet vandaag naar Gobée in Leiden (vanavond weer thuis). Vrijdag heelen dag Amsterdam.

Tot ziens!

E.

Woensdag.

6488Deze brief komt in Bw TB-DP 4 na 1142.
6489Het gewezen liberale kamerlid F.J.W. Drion (1874-1948) was voorzitter van de Haagse afdeling van het Comité van Waakzaamheid van Nederlandse intellectuelen. Nelly Duys (geb. 1874) was algemeen secretaresse van het Genootschap Nederland-Frankrijk. Mogelijk hadden deze contacten iets te maken met de na de vergadering van 9 december 1939 te Bentveld ontstane crisis in het Comité, waarbij Ter Braak nauw betrokken was. Op 15 december kwam het demissionaire bestuur te Amsterdam bijeen en schreef voor 19 december een nieuwe ledenvergadering uit (Vgl. Bw TB-DP 4, p. 554-555).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie