E. du Perron
aan
A.E. van Rantwijk

Den Haag, 27 november 1939

Geachte Heer Van Rantwijk,6445

Ik zou graag 15 overdrukken hebben van mijn art. over Multatuli en Duymaer van Twist (in Gr. Ned. van Januari?) - kunt u dat voor mij in orde brengen? Bij voorbaat dank.

Komt u eens bij ons theedrinken met uw vrouw? Wij wonen nu Laan v. Meerdervoort 835. Wel graag even bericht, want vaak zijn wij geen van beiden thuis. De rest mondeling dan!

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

Den Haag, 27 Nov. '39.

6445Arthur E. van Rantwijk (1910-1993) studeerde rechten en was van 1935 tot 1937 journalist te Brussel, waar hij secretaris werd van J. Greshoff als opvolger van Victor Varangot. Hij publiceerde in Groot-Nederland, waarvan hij redactiesecretaris was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie