E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 18 november 1939

Geachte Heer De Hart,

Ik heb nu een adres in Den Haag, nl. Laan van Meerdervoort 835. Ik zal hier wel 1 of 2 maanden moeten zitten. Maar misschien kom ik toch nog eens in Amsterdam en hoop u dan te zien.

Ingesloten de Multatuli-portretten die ik liet maken. Deze 2 afdrukken zijn voor u bestemd, als u ze wilt. Anders maar voor 't museum, hoewel dat de origineelen heeft, dus dit niet noodig is daarvoor, dunkt me.

Ik heb nog steeds geen uitgever voor die multatuliana van me, maar hoop spoedig te slagen.

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

Ik wilde ù die multatuliana opdragen; is dat goed?6417 De titel is: De Bewijzen uit het Pak van Sjaalman en het is nog een flink pak.

Den Haag, 18 Nov. '39.

6417De opdracht luidt: ‘Aan C. de Hart’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie