E. du Perron
aan
N.E. van Eyck-Benjamins

Bergen, 9 november 1939

Bergen, 9 Nov. '39.

Zeer geachte Mevrouw,6368

Dank voor uw schrijven, waaruit ik echter tot mijn leedwezen moest vernemen dat uw man ongesteld is. De boodschap zal ik Jany overbrengen (hij is op het oogenblik in Amsterdam), en aan den uitgever heb ik nu geschreven.6369

Gaarne zullen mijn vrouw en ik bij u komen, wanneer wij in Den Haag zijn; wij denken nu dat wij er tegen 20 dezer heengaan. Van harte hoop ik dan uw man hersteld te zullen vinden. Wilt u hem mijn beste wenschen voor die herstelling overbrengen?

Met vriendelijke groeten voor ubeiden, ook van mijn vrouw, gaarne uw dw.

EduPerron

6368Nelly E. Benjamins (1891-1971), was sinds 1914 met P.N. van Eyck getrouwd.
6369Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie