E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 27 oktober 1939

Bergen, 27 Oct. '39

 

Beste Freddy, Dank weer voor al 't doorgezondene: foto's enz. Om je de waarde van zooiets zeldzaams als een ‘foto tot aandenken’ diep te doen beseffen, zal ik je één (zegge 1) foto zenden uit de hoop, tenzij je er ook nog 1 (één) met snor wenscht,6283 in welk geval je 1 + 1 = 2 krijgt. Niet alle, jonkman! Niet zóó vraatzuchtig!

Tom Rot zal ik schrijven.6284 Dank voor de moeite. Blijkbaar is hij niet aan de proeven toe.

De W.B. zal ik schrijven.6285 Hoe zonderling! Wil je me even 't adres van die menschen opgeven? Ik kan hier niets nakijken. - Ik heb sinds jaren een compleet herzien ex., dat nu in een kist bij jou ligt (vmdl. nr. 8!)

Groet Greebe Jr. terug en nogmaals de - steeds lievere, Minny. Heel veel groeten en dank aan je schandaallezende Mama. Wil HEd. ook een portret van mij? bv. aan de schrijftafel van Tuli, zooals Alijntje, van Mul, zooals Mina Kruseman zegt. Dan gaan er 1 + 1 + 1 = 3 naar de Sportlaan. Maar eerst moet ik ‘nabestellen’.

Misschien wil de lieve Minny een foto met snor en hoed, als Nick Winter oftewel un monsieur de la rue Jérusalem?6286 En wat wil Rudie? En wil Aad. v.d. Veen ook wat? Nù opgeven, please!

Tot nader en hartelijk gegroet. Let niet op mijn poot, het vriest hier nu en dat is direct in mijn schrift te merken. Je

E.

 

P.S. Dank voor art. van Vestdijk, dat toch zeer ‘inlichtend’ is. -

6283Zie voor alle in deze brief genoemde foto's de noten bij 3821.
6284Mogelijk 3887, eerdere brieven niet teruggevonden.
62853835.
6286Nick Winter (pseud. van Painvert, overl. 1946) speelde sinds 1907 in stomme films de figuur van de flegmatieke rechercheur met bolhoed en pijp. De Rue de Jérusalem in Parijs op het Ile de la Cité was een straatje dat uitkwam op de Quai des Orfèvres. In de Napoleontische tijd was daar het hoofdbureau van politie gevestigd. In 1907 moest dit straatje wijken voor een uitbreiding van het paleis van justitie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie