E. du Perron
aan
C. de Hart

Bergen, 21 oktober 1939

Bergen, 21 Oct. '39.

Geachte Heer De Hart,

Zoudt u mij omgaand even willen schrijven of u die documenten van mevr. DD.-H.S. kreeg, of eerst na haar dood? Indien van haar zelf: wanneer? De bedoeling is: sinds wanneer waren al deze stukken i/h Mult. mus. te consulteeren?6266

Bij voorbaat dank. Uw

EduPerron

6266Alle stukken betreffende Lebak die aan Multatuli toebehoord hadden, werden in september 1932 door mw. A.C. Everts uit de nalatenschap van Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel aan het Multatuli-museum te Amsterdam in bruikleen afgestaan (zie De bewijzen uit het pak van Sjaalman, p. 6 (De man van Lebak, Vw 4, p.15)).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie