E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Amsterdam, 4 oktober 1939

Amsterdam, Woensdag.

Beste Freddy,

De 8 exx. Vad. zijn vanmorgen gekomen. Maar ik heb een ingezonden stuk moeten na-leggen, vanwege dat onhebbelijke woord ‘Inlanders’.6228 Als dat geplaatst wordt, wil je Ad. dan vragen mij daar ook 8 exx. van te zenden en wil je die - als er voor betaald moet worden - voorschieten (de prijs ervoor dan). (Ik schrijf dit al pratend met iemand aan de ontbijttafel.)

Zoo dadelijk ga ik nr Doorn om Vestdijk te zien.

Morgen Multatuli-museum, waarvan de conservator, de heer C. de Hart, een alleraardigste baas is (oud-zeeman).

Overmorgen Bergen.

Hartelijke groeten,

E.

6228‘“Inlander” of “Indonesiër”’. In: Het vaderland van 5 oktober 1939 (ocht.); ook in K&O 2 (1939-1940) 18 (1 november 1939), p. 277 (niet in Vw). De redactie van Het vaderland had eigenmachtig het door DP gebruikte woord Indonesiër in Inlander gewijzigd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie