E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 27 maart 1939.

Bdg., 27 Maart '39.

Beste De Vries,

Vanmorgen las ik bij Nix in drukproef je bespreking van De Muze. In vind het de beste die tot dusver verschenen is, en eig. de eenige die compleet weergeeft èn wat het boek bevat èn wat het karakter van deze ‘literatuur’ (en dus ook van het boek) is. Behalve dit art. van jou, verscheen een niet onaardige bespreking van Walraven (= M.C.) in de Ind. Crt.5995 De bespr. van Van Leur in het Bat. Nwsbl. was opzichzelf wel leesbaar, geloof ik, maar zei van den inhoud van het boek eig. niets. In het Nieuws v.d. Dag van dezen Zaterdag stond een stuk van Hugo Sk. erover; wel aardig voor den ‘buitenstaander’, geloof ik, maar toch veel minder precies over de zaken waar 't op aankomt dan in jouw stuk. Ik ben benieuwd hoe men in Holland op dit werk reageeren zal. Eig. vind ik den prijs voor Indië toch niet zoo hoog: een gewone roman (Karakter of Pilatus) kost hier gebonden f 5.40. Dan heb je hier de luxe-uitgaaf en al de plaatjes er nog bij. Maar voor studentenbeurzen e. dgl. is en blijft 't natuurlijk een bezwaar.

Hartelijk gegroet en tot nader. -

Je EdP.

P.S. - Denk ook eens aan de prijzen die Nijhoff durft vragen voor ‘historisch werk’!

5995In IC van 23 februari 1939 in de rubriek ‘Van onze boekenplank’ met als ondertekening M.C.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie