E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Meester Cornelis, 13 augustus 1938

Mr. Cornelis, 13 Aug.

Beste Nieuwenhuys,

Je brief zoojuist ontvangen. Ik zal Gr. aankondigen wat je hem allemaal biedt (2 portretten, ik dacht 4?) - en hem van mezelf aankondigen een art. van hoogstens 10 blzn. over de samenleving tijdens Daum en die van nu. Dat kan sensationeel worden; ik kan daarin èn Ritman èn Zentgraaff ter sprake brengen als 't zoo uitvalt. Ga nu dus rustig voort en laat ons Gr. de copy zoo spoedig mogelijk zenden. Maar houd een copie ervan, voor 't geval G.N. nog terugkrabbelt en dat indisch tijdschrift misschien geboren wordt.

Hierbij de passage over auteursrecht die ik bedoel (blz. 74 in Ons Auteursrecht door J.E. Belinfante): ‘Voor werken zonder naam of onder schuilnaam uitgegeven, evenals voor werken, ten aanzien waarvan openbare instellingen, vereenigingen enz. als maker worden aangemerkt, geldt eveneens een beschermingstermijn van 50 jaar, maar deze vangt aan op 31 December van het jaar waarin het werk openbaar-gemaakt is, voor geschriften dus op 30 December van het jaar waarin zij voor het eerst zijn uitgegeven (art. 38).’

De vraag is dus maar wat met dat ‘uitgegeven’ precies bedoeld wordt, en of toch het accent op ‘openbaar-gemaakt’ valt, in welk geval de publicatie per feuilleton dus al telt.

Vergeet in géén geval dit erbij te zetten in je artikel - liefst als slot, - met een woord over de remmende houding van tè voorzichtige uitgevers voor dapperder collega's of zoo. Misschien dat Kolff zich dan in doodsangst meteen decideert, want zoo'n extra-nr. van G.N. is natuurlijk niet mis!

Wat nu de Larbaud-vertaling5510 betreft, neen, ‘het is (of metrisch beter: 't Is) heel mijn ziel die ik je stuur’ is direct stroef en fransch-hollandsch. Ook is ‘vlam’ aardiger dan ‘vuur’. ‘Dit's heel mijn ziel, enz.’ is ook niet prettig, als aanhef. Ik laat de 1e strofe liever zooals ze is, ondanks de toevoeging ‘zoo tam’. Daarentegen kan ‘zoo’ in strofe 2 vervallen; de 1e regel daar wordt dan: ‘Ik weet, je bent het geenszins waardig’, wat best kan. Dan is deze verder ook goed. ‘Verzadigd, nutteloos’ kan - maar regel 3 beginnen met: ‘Ik weet...’ en 4 met ‘Jij weet’ is vloeiender en meer als 't orgineel, dan wanneer ‘weet’ achter ‘jij’ wordt weggelaten. Voorloopig geloof ik dus dat 't zaakje zoo maar moet blijven, met die eene verbeterde regel die hierboven onderstreept staat.* Misschien komt later nog een bliksemende mogelijkheid in me op, wie weet.

Het trieste afscheid hier nadert. Zeg Ferdy dat de verkiezingen hem niet nòg meer grijze haren moeten bezorgen, dan gaat de schoonheid v/h tegenwoordige mengsel verlooren.5511 Die multatuliaansche voorrede van Daum is erg matig!

Tot nader. Met hart. groeten je

EduP.

5510Van ‘Pour Gertie H’ uit V. Larbaud, A.O. Barnabooth, ses oeuvres complètes, c'est-à-dire: un conte, ses poésies et son journal intime (Bruges 1913), door DP onder de titel ‘Een opdracht’ opgenomen in Parlando (Maastricht etc. 1930, p. 55) en in Mikrochaos (Brussel etc. 1932, p. 88). Vgl. Vw 1, p. 88.
*‘Min’ voor ‘nos amours’ is niet kwaad, omdat ‘amours’ (meerv.) ook ouderwetsch - dus ironisch bedoeld - is.
5511Ferdy de Grave was bij de gemeenteraadsverkiezingen te Semarang kandidaat voor het Indo-Europees Verbond en werd voor de raad gekozen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie