E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Batavia, 7 maart 1938

Batavia, 7 Maart 1938.

Waarde Heer Douwes Dekker,

Gelijk hiermee zend ik u de 10 dln. Brieven en het deel corresp. met Roorda. Ik heb nu nog alleen het Haagsch Maandbl. van u en de Off. Bescheiden 1e druk. Deze volgen binnenkort. - Veel dank!

Ik heb Saks en zijn voorvechters afdoend geantwoord, geloof ik, maar ik had nog van allerlei erbij te vertellen, en dan, dat ‘bewijzen’ vordert plaats en tijd - zoodat mijn Ms. nu al over de 100 blzn. groot is. Te groot voor Gr. Ned.; ik moet naar een uitgever omzien voor een aparte brochure! Mult.-Van Lennep heb ik zeer uitvoerig behandeld; Mult.-Huet heb ik maar kort afgedaan. Het loonde de moeite niet meer, en op zichzelf is 't geval ook vager.

Nu moet ik nog die gevonden documenten van commentaar voorzien (weinig!) maar... misschien komt binnenkort nog een kist paperassen uit Menado. Met het oog daarop wacht ik nog. Verder heb ik uit Holland een foto besteld v/h oorspr. portret v. Mult. door Overman in De Dageraad. Als mijn brochure verschijnt, krijgt u natuurlijk dadelijk een exemplaar.

Hoe gaat het? Hier matig, wat de gezondheid betreft. Ik heb nog steeds zoo'n gevoel dat me een operatie boven 't hoofd hangt: appendix! Steeds uw

EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie