E. du Perron
aan
H. Samkalden

Batavia, 21 februari 1938

Batavia, 21 Febr,

Beste Hugo,

Jammer dat ik nog steeds niets hoorde. Bram J. zag ik ook niet meer, sinds hij naar B. ging.5240 Enfin, ik wacht met vertrouwen. Van Leur is me afgeschilderd als een groot zoeker. Iets anders is dit: als je hier komt, blijf dan bij ons eten, - waarschuw als 't kan, maar 't hoeft niet, - en wil je dan voor me meebrengen dat deel van Colenbrander over C.Th. van Deventer,5241 dat je eens uit Tjitjoeroeg meenam. Je kan 't met liefde terugkrijgen, maar ik wou 't even hebben voor een citaat betreffende het gedrag van Huet inzake de kranten-commissie.

We zijn nu geïnstalleerd, laat je dus gauw zien!

Hartelijk je

E.

Je kan ons ook opbellen - Bep is 's morgens meestal thuis - tel. 4251 WL.

5240Bram Jansen was tijdelijk in Buitenzorg in afwachting van zijn vertrek naar Makassar op Celebes, waarheen hij als specialist in de bestuurshervorming was overgeplaatst ter assistentie van de gouverneur van de Grote Oost.
5241H.T. Colenbrander en J.E. Stokvis, Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer I, Leven van Mr. C.Th. van Deventer (Amsterdam 1916) bevat diverse uitlatingen van Van Deventer over zijn oom Busken Huet.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie