E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 19 februari 19385235

Bat. 19 Febr. 1938.

B.J. - Dank voor je briefk. Ik ben net zoo gammel als jij en slik ook medicijn, wordt ingespoten met giften enz. Een mooi vriendenstel. En ik kàn gewoon niet schrijven! (Had het o zoo graag een beetje behoorlijk aan Jany gedaan; nu heeft Bep 't moeten doen.) Bep is véél beter. Rebuten ontv. en met smaak de 2 laatste nrs. gelezen.5236 Mijn ‘chef’ geniet er nu van! Die Mult.-stukken publiceer ik wel in Koloniale Studiën hier, alleen 't art. n. aanl. v. Saks gaat nr. G.N.5237 Jan.-nr. ontvangen, Dec. niet, Saks ook nog altijd niet. Waarom??? - Ik stuur je natuurlijk dat boekje (Detectives),5238 in 2 exx. dus, gebonden en gewoon. Z.O.Z. ‘mijn’ Landsarchief. Het beste en tot nader en beter. Steeds je

E.

5235Prentbriefkaart: foto van het Landsarchief te Batavia.
5236‘Aan een voorlichter’ en ‘Aan Albedil (Tot besluit)’. In J. Greshoff, Rebuten, (Onbestelde brieven). 2e dr. Amsterdam 1937, p. 228-261 (niet in de 1e dr.).
5237Niet gebeurd.
5238Het sprookje van de misdaad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie