E. du Perron
aan
H. Samkalden

Garoet, 19 oktober 1937

Garoet, 19 Oct., '37.

Beste Sk.

Zou je me een kleine dienst willen bewijzen? In Romein's Lage Landen hfdst. over den tijd van stadh. Willem IV, staat (op de linkerzijde meen ik) een plaatje van de intocht van Willem IV in Amsterdam, waarbij een begroeting door de ‘bijltjes’ met een opschrift. Kan je me opgeven wat dat opschrift is (je kan het, meen ik, duidelijk lezen; zooiets als ‘Vrijheid en Oranje’) en waar het precies op staat? Het is toch geen banier, die zij dragen?4953 Ik heb het boek van Romein helaas niet meegenomen, omdat het zoo dik was; wel heb ik een deel van Blok4954 hier, maar daar staat dit niet in. Het zou erg aardig van je zijn als je 't me omgaand even op een briefkaart kon vertellen. Dank.

Valt de drukte na thuiskomst mee?

Beste groeten, ook van Bep, steeds je

EdP.

4953In J. Romein, De lage landen bij de zee, [etc.] (Utrecht 1934) staat op p. 468 een gravure van de intocht van Willem IV te Amsterdam in 1748. Het is niet duidelijk te zien of de tekst ‘Orame en Vrijheyt’ op een vlag of op een banier staat.
4954P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Groningen 1892-1908. 8 dln.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie