E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, 15 juni 1937

Tjitjoeroeg, 15 Juni '37.

Beste Jan, Vanmorgen stuurde ik je een luchtpostbriefk. Daarop kwam er een briefje van jou, met berichten; maar 't was geen antwoord. Ik vind het een uitstekend idee van je om weer mensch te worden door vermindering van stukkies-schrijverij. Verder ben jij blijkbaar evenzeer slachtoffer van de ‘nieuwe geest in Het Vad.’ als wij. Kan je mij een paar van die 20 stukken, die geweigerd werden, sturen? Ik zal dan probeeren ze aan Ritman kwijt te raken. Beloof niets, maar zal mijn best doen!

Spoedig schrijf ik je een brief, waarin over alles en nog wat. Neen, Bali was volstrekt geen teleurstelling (tenzij omdat een week voor zooiets veel te kort is!). Maar ik schreef er niet over, omdat ik er toch al over berichten moest voor de krant. (Dat vervalt nu.)

Nu even een lijstje van praktische dingen, anders schrijven we op dit gebied telkens langs elkaar heen. Je zwijgt bv. ook totaal over die mémoires v.D. Dus:

1. Ik heb Fosca nu ook ontvangen. Zal erover schrijven, zoodra ik klaar ben met Saks.4704
2. Heb je dat hfdst. mémoires per luchtpost geretourneerd? Van belang, dit!
3. Heb je mijn begin van een verhaal-in-verzen ontvangen? Waar blijft de opinie? (Jij, Simon, Menno, Henny, etc). Maar kréég je 't? Haast heb ik verder niet hiermee.
4. Heb je Bep's art. over Stendhal (Rouge et Noir) ontvangen?4705

Gr. Ned. is4706 voortreffelijk; kan niet beter! Mijn eenige bezwaar is die bevuiling met en door Jan Lubbes Saks. Maar dat zit me dan ook goèd dwars.

Ik zal blij zijn als ik hoor dat je van je vakantie zit te genieten. Maar schrijf eerst nog wat langer, daarvóór! Ik hond je op de hoogte van wat er ‘omtrent mij’ beslist wordt. Véél hartelijks, ook voor Atie, van steeds je

E.

P.S. O ja, opdat je me niet verkeerd begrijpe: voor mijn part zet je Epoi in December. Nu telt maar één ding: kan ik zoo gauw mogelijk Saks antwoorden? Dus zoo noodig en als 't niet eerder gaat, in de plaats van 't stuk over Pée.

4704Over F. Fosca, Histoire et technique du roman policier. Paris [1937]. In ‘Tweede dialoog’. In E. du Perron, Het sprookje van de misdaad, Dialogen over het detektive-verhaal gevolgd door De Werkelike d'Artagnan. Amsterdam-Batavia: Kolff [1938], p. 35 e.v. (Vw 6, p. 570 e.v.).
4705‘Stendhal herlezende’. In ‘Commentaren’. In GN 36 (1938) 1 (januari), p. 65-70.
4706Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie