E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Denpasar (Bali), 17 mei 19374638

Denpasar, 17 Mei.

Beste Dé, We zagen je niet meer in Dj.4639 en zagen dus dat we je niet zagen. Beter zoo ook, want wij jakkeren ons af met zien. Hierbij een schoone zooals sommigen die hier in de eerste plaats bewonderen, en die in het leelijke op Ira lijkt, volgens ons. Vind jij dat ook?

We gaan Zondag a.s. weer terug.

Veel hartelijks van je

E.

Eig. lijkt deze juffr. niet op Ira, maar beiden lijken op Sylvia Sidney!4640

4638Prentbriefkaart: foto van een Balinese vrouw.
4639Djokjakarta.
4640Sylvia Sidney (Sophia Kosow, 1910-1999), Amerikaans actrice en filmster, had veel succes als de gevoelige, geslachtofferde heldin; speelde o.a. in ‘An American tragedy’ en onder regisseurs als Cukor, Von Sternberg, Wyler, Hitchcock en Lang.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie