E. du Perron
aan
A.C. Willink

Magelang, 7 mei 19374625

Magelang, 7 Mei '37.

Beste Carel en Wilma, Hartelijk gefeelseteerd met het succes en veel dank voor de zeer amusante boutade van Leonardo, waarbij alleen te betreuren valt (maar deze betreurnis draagt tot het amusement bij) dat de geniale man een elementaire denkfout maakt!4626 Daarover later, per brief.4627 Nu zijn we op weg naar Bali en ziehier een getuigenis. Mooi, hè? De meeste reliëfs zijn niet zo mooi. Eind Mei ben ik in Tjitjoeroeg terug en schrijf dan nader.

Neem dit nu voor lief. - H. gr. van ons twee; je

E. Bep

4625Prentbriefkaart: foto van een reliëf.
4626Niet achterhaald.
4627Waarschijnlijk niet geschreven. De eerstvolgende brief aan Willink is van 8 december 1937 (3363).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie