E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Wonosobo, 6 mei 1937

Beste Adé,

Het was te laat om je eerder te waarschuwen. Gisteren kwamen we in Bandjarnagara (van Tjilatjap), vandaag gaan we daarheen terug, na op de Diëng te zijn geweest: de tempels v/h plateau. Morgen gaan we via Wonosobo naar Magelang; overmorgen blijven we hoogstwschl. in Magelang om de Boroboedoer4621 te bekijken. Maar den dag daarop, dus 8, en 9 dezer ook, zijn we in Djokdja. Òf in hotel Mataram, òf in hotel Riouw, òf bij den heer genaamd C. Rissik (kennis v/de fam. v. Bep). Zie wat je doet, maar als 't te lastig is, laat dan maar waaien. Tenzij je met ons mee wilt de Prambanan4622 zien, dan heb je er meer aan, en wij hebben meer aan elkaar. Ik zat vandaag ± 2 uur op een paard (na 16 jaar!) en bracht dat er heel wat beter af dan zwemmen. Och ja, 't is ook zitten, hè?

Heeft Ira de Kidoeng Soenda4623 ontvangen? Groet haar en jezelf hartelijk van ons 2, je

E.

4621Een waarschijnlijk uit de 9e eeuw stammend terrasvormig Boeddhistisch heiligdom in Midden-Java.
4622Een bij het dorp Prambanan in Midden-Java gelegen Boeddhistisch tempelcomplex; het beroemdste monument uit de Hindoe-Javaanse oudheid.
4623Berijmde kroniek uit de 10e eeuw na Chr., die een episode beschrijft uit de Middeljavaansche geschiedenis. Mogelijk zond DP de schooluitgave uit 1928 door C.C. Berg.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie