E. du Perron
aan
J. Greshoff

Boroboedoer, 7 mei 19374623

Boroboedoer, 7 Mei '37

Beste Jan en Atie,

Mooi, niet? We hebben al prachtige dingen achter ons en stevenen voort nr Bali. Vanavond Djokdja, waar we 3 dagen (of 2, als 't niet meevalt) blijven. Uit Tjilatjap zond ik je een hfdst. mémoires (aanget.) van DD. en een geleidebrief. Spoedig weer een kaart. Hartelijks van ons 2,

Bep E.

4623Prentbriefkaart: foto van een reliëf in de tempelmuur van de Boroboedoer.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie