E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 15 april 1937

Tjitjoeroeg, 15 April '37

Beste Adé,

a. Heb je mijn brief ontvangen?
b. Heb je de 14 din. Multatuli ontvangen?
c. Ik heb de bril ontvangen. Veel dank.
d. Bep heeft bij jou haar vulpen verloren; mocht die nog gevonden worden ('t is een gewone, zwarte) dan zou ze die tegelegenertijd wel willen ontvangen. Bij voorbaat dank.
e. Zou je 't over je kunnen verkrijgen mij een paar woordjes te schrijven, dan zou ik die erg graag ontvangen. Anders niet. Hartelijk je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie