E. du Perron
aan
R.A.J. van Lier

Tjitjoeroeg, 5 april 1937

Tjitjoeroeg, 5 April '37

Beste Rudie,

Zou je voor mij na willen zien op de Bibl. of in De Tijdspiegel van 1893 een artikel voorkomt van E.B. Kielstra (misschien zijn de voor-letters anders?) over Multatuli op de W. kust van Sumatra, tegenover Michiels. Ik vind hier dit art. opgegeven als getiteld Bantam en de Max Havelaar, maar dat komt mij onwschl. voor.4574 Geef mij eens de juiste titel op, of bevestig de opgave als die juist is, maar wacht er niet te lang mee. Mijn ms. (300 blzn. druks) is naar Querido.

Hartelijke groeten, dank, en schrijf! Je

EdP.

4574E.B. Kielstra, ‘Bantam en de “Max Havelaar”’. In De tijdspiegel 50 (1893) 4 (april), p. 377-389.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie