E. du Perron
aan
F.E.A. Batten en R.A.J. van Lier

Tjitjoeroeg, 11 december 1936

Tjitjoeroeg, 11 Dec. '36.

Beste Rudie en Freddy,

Dit is een antwoord op jullie 2 brieven tesaam, waarvoor nog wel dank. Ik kon niet eerder antwoorden, omdat we eerst overal heen-en-weer getrokken zijn: Batavia, Bandoeng, onderneming Rantjasoeni, Soekaboemi, Tjitjoeroeg, om tenslotte ons hier te installeeren, in een oud huis van mijn oom en tante Crone (86 en 73 jaar! zij wonen vlak bij ons) en niet in het huisje dat Adé Tissing (Taco Odinga) voor ons gevonden had. Dat lag nl. midden in de kampoeng en in een tuin die veel kleiner was dan wij dachten, en er moest nog van alles worden ingebracht aan meubels etc, terwijl het eten uit Ban-doeng moest worden ‘opgevoerd’, zooals dat hier heet. Kortom, gecompliceerd, vrij duur en teleurstellend; en toen kregen wij van deze 2 oudjes opeens dit aanbod. Dit is ‘oud Indië’ op zijn best; en Tjitjoeroeg is een van de heerlijkste stukken van de Preanger; dus hebben we dit gekozen. Ons huis ligt 5 minuten gaans van het oude huis in Tj. waarmee de indische herinneringen van Ducroo beginnen: je weet wel, de sawahs, de Salak, etc., vanuit de koepel gezien. Dat huis behoort nu toe aan een vioolbestrijker uit Batavia, een Jood genaamd Duell, met 2 l's4407; het is vrijwel onveranderd gebleven en alleen anders geverfd. Gedong Menu daarentegen is griezelig veranderd. Het oude hek neergehaald, zoodat het net is of het huis tegen de straat gesmeten ligt, terwijl je vroeger het gevoel had dat het diep in lag; allerlei boomen omgekapt: de pallatuin teruggebracht tot twee palla-boomen; het heele erf akelig ingekort. Ook het huis ziet er in-elkaar-gedrukt uit, omdat ze alle vensters donkerrood geverfd hebben, van een akelig sang-de-boeuf, zoodat die groote lappen (vroeger groenig of grijs) nu de muren opvreten. De achtergalerij met de pilaartjes, door mij met zooveel liefde beschreven, is van alle kanten afgeschut met rasterwerk (het huis is gemeente-kantoor geweest, hoewel het nu te huur staat); maar hoewel dit vrij sinister is, één ding heeft me geamuseerd: nl. op onze oude badkamerdeur - nu tot loket omgewerkt - staat nog een bord met ‘gemeente-ontvanger’ erop. Eigenlijk is alleen de kali-kant onveranderd gebleven. En dan, gek genoeg, de tegels zijn nog precies hetzelfde; en zelfs het vitrophaniepapier op de ruiten, dat is nòg gekker! (Ik heb de tulpen kunnen aaien).

Later over wat anders. Ik hoop hier te kunnen werken, in afwachting van een ‘baan’ die misschien op Batavia nogeens voor mij openvalt. Schrijf hierheen. Van jullie aanbod om boeken te zoeken maak ik dankbaar gebruik, als het zoover komt dat ik helpers noodig krijg voor bibliotheekgezoek. Nu nog dit: ik zoek nog steeds een frisch exemplaar van Eline Vere 7e druk, d.w.z. eerste druk in het kleine formaat (Holland-Bibl.)4408 en op vrij goed papier. Het is niet moeilijk zoo'n ex. te vinden; denk je er nog eens aan?

Nu veel hartelijke groeten van ons 2 voor jullie 2 - dit lijkt op 2 huwelijken! - en een hand van je

EdP.

E. du Perron

Pasir Djeding

Tjitjoeroeg

4407De Oostenrijker J. Duell was violist geweest, voordat hij ten tijde van DP's tweede verblijf in Indië de directie voerde over het Capitool-restaurant en de Capitool-bioscoop te Batavia.
4408L. Couperus, Eline Vere, Een Haagsche roman. [7e dr.]. Amsterdam [1915). Zonder reeksvermelding. Idem [9e dr.]. Op het stofomslag: Holland-bibliotheek.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie