E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Parijs, 27 juli 1936

Parijs, Maandag.

Beste Sander,

Ik ben er bijna zeker van dat zoo'n editie van Nerval's poëzie groot succes zal hebben. Er is geen enkele behoorlijke uitgave van, en dat ééne pest-uitgaafje (met al die dubbelen erin) in zakformaat kost fl. 60! Jouw uitgaafje zou op het oogenblik niet méér moeten kosten dan 25 frs. maximum, liefst frs. 20. (fl. 2.), maar dan heb je ook alle kans. Ga er vooral niet al die oude gedichten in doen, die hij zelf heeft afgekeurd en die erbarmelijk slecht zijn, en houd je aan het boekje dat ik voor je samenstelde. Wat moet daaraan zoo ‘deugdelijk’ gecorrigeerd worden? Er staan geen drukfouten in en alles wat in de uitgave van Le Divan staat, staat erin.4314

Ik vind het natuurlijk best als je het uitgeeft als Serena en alleen ingenaaid; maar zou je het niet een ‘eigen’ omslag geven? Of wil je het als fransch boekje ook in de Kaleidoscoop-reeks doen? Ik zou je dat afraden, met het oog op fransche koopers. Verder heelemaal dezelfde ‘formule’ is natuurlijk best.

Kan je op dié manier dan niet ook nog eens die 9 Ballads van Coleridge uitgeven?4315

Onze indische plannen zijn nu zoo goed als zeker: wij gaan ± 15 Nov. hoogstwschl. naar Indië. Daarover nader, als het zeker is.

Ik heb nog altijd mijn contract met Querido en gaf Blocnote aan Boucher, omdat Q. dat niet wilde. En ook daar had hij eerst nog bezwaar tegen!

Als je besluit tot die uitgave van Nerval, doe het dan meteen. Ik kan de proeven voor mijn vertrek dan nog nakijken.

Hartelijke groeten van je

E.

En de verzen van Jan, wanneer komen die uit?

4314DP's keuze uit Nervals poëzie verscheen niet bij Stols, maar als G. de Nerval, Poésies. Bandoeng: Nix 1939. [50 exx.]; en, herdrukt, als G. de Nerval, Poèmes choisis. Par Ed. du Perron. Amsterdam: Balkema 1945. [400 exx.].
4315Niet gebeurd; een keuze werd in DP's nalatenschap aangetroffen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie