E. du Perron
aan
W. Moll4216

Parijs, 5 juni 1936

Parijs, 5 Juni 1936

Zeer geachte Heer,

Teneinde u nogmaals schrijven te besparen, deel ik u hierbij mede dat het mij tegen de borst stuit om nu al in een archief of museum te worden bijgezet, en dat het gezelschap van 1300 letterkundigen in dossiers mij wat al te ‘collectief’ is. Hopend dat u deze gevoelens zult kunnen billijken en u overigens gaarne dank zeggend voor de mij betoonde belangstelling, teekent met vriendelijken groet, hoogachtend,

E. du Perron

4216W. Moll (1888-1962) was van 1923 tot 1953 gemeentearchivaris van Den Haag. De door hem bijeengebrachte ‘letterkundige verzameling’ in het Haags Gemeentearchief vormde de basis voor het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Foto van de tekst gepubliceerd in E. du Perron. Den Haag 1969. Schrijversprentenboek 13, p. 3.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie