E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 3 mei 1936

Parijs, Zondagavond.

Beste Jan,

Daar zijn we dan thuis: Bep nogal opgeknapt (moge het wat duren!) en ik eig. nogal moe. Ik vind hier een geweldige post, complete proeven van Blocnote bij Boucher, etc., maar geen krummel van jou. Daarom even in haast de volgende punten.

1. Gille is nu naar school terug, zoodat het een Zaterdagmiddag of Zondagmorgen-ontmoeting moet worden met Vermeylen, vooraf te ‘bespreken’ bij Simone (5 rue Wappers). Maar hoe staat het er nu mee? Is die Vermeylen er nog wel?
2. Van L'Epi-Devolder géén foto van Stendhal! Hèb je die menschen die 30 frs. doen toekomen of is dat je door het hoofd gegaan? Schrijf mij alleen dat even; dan schrijf ìk hun zelf van hieruit*
3. Stuur je me alsjeblieft even dat bio-bibliografische lijstje over mezelf, als je het niet kwijt bent? Ik typ het hier dan zelf en stuur je een doorslag.
4. Bep vraagt of haar stuk over mevr. Romein en de schrijvende dames nog in Gr. Ned. komt; d.w.z. of daar nu al over is (of wordt) beslist.
5. Hoe is het met Coenen? Ingesloten een heerlijke brief, die me met vreugde vervulde, om de beslissing en om de stijl. Zóó voel je je nog eens officieel, als medewerker! Is dit ter controle van oom Frans?4170
6. Ik wou voor De Groene ook nog schrijven over Valéry, Variété III en over Pollès, Les Gueux de l'Elite. Is dat goed?4171

Behandel je even deze punten? Het vraagt niet veel tijd, op Gille na, maar dat kan je nog uitstellen; mits niet tè lang.

Later meer en beter. Kreeg je ook de nood-circulaire voor Jacques?4172

Veel hartelijks onder ons 4,

je E.

*zeg dus ook even hoè je het geld gezonden hebt.
4170Waarschijnlijk de bevestiging van de uitgever van GN, Van Holkema & Warendorf N.V., dat de redaktie ‘... E poi muori’ ‘t.g.t. gaarne in het tijdschrift’ zou publiceren.
4171Niet geschreven.
4172Een poging van vrienden van Bloem om geld voor hem in te zamelen. 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie