E. du Perron
aan
A. van Schendel-de Boers en A. van Schendel

Lyon, 27 maart 1936

Lyon, Vrijdag.

Beste Annie en Arthur,

Hierbij de brief alweer terug. Ik heb mijn stukje erop gecalqueerd, met alle wijzigingen die mij noodig leken, en hoop dat het resultaat voor jullie niet minder dan de brief zal zijn; daarom vroeg ik die ook.

Aan Bep stuur ik den brief van Annie door. Ik ben blij dat Arthur zoo goed werkt, en vind het bewonderenswaardig. Ik kom tot niets behoorlijks, door de onzekerheid waarin we leven, en het vooruitzicht op Indië, enz. Op het oogenblik werk ik hier met Pia aan de fransche vertaling van Ducroo, wat een enorm werk is; gelukkig is Lyon een héél vervelend oord, met de Rhône (heel lief) en verder NIX.

Met 1 October denken we uit Parijs weg te gaan, hetzij om in een goedkooper plaatsje te wonen waar ik ook beter werken kan, hetzij om op de bonnefooi naar Indië te gaan (als ik dan nog altijd geen bericht heb van den vriend die er nu iets voor mij zoekt). Maar dit zijn allemaal maar plannen, en het is eigenlijk onzin om die te maken in dezen tijd. - Bep zal er misschien ook nog over schrijven.

Het beste met alle plannen van jullie: Sestri, werk, etc. Heel veel hartelijks voor jullie alle vier van steeds je

Eddy

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie