E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Parijs, 13 maart 1936

Parijs, 13 Maart '36.

 

Zeer geachte Heer van Suchtelen,

Gelijk hiermee schrijf ik aan Guilloux, over de vertaalrechten van Le Sang Noir.4105 De kwestie is, dat een heer Schoup zich aan het vertalen van dit boek heeft gezet en moeite doet er in Holland een uitgever voor te vinden. Deze heer Schoup heeft het boek van Guéhenno, Journal d'un Homme de 40 Ans, zeer slecht vertaald,4106 maar dat is misschien een tweede. In ieder geval weet ik niet hoe Guilloux ertegenover staat; of hij den heer Schoup al zekere rechten verleend heeft of niet, etc. Ik heb hem uw adres gegeven; het zijne is: Louis Guilloux, 13 rue Lavoisier, Saint-Brieux. Het beste lijkt mij dat u zich met Guilloux zelf hierover verstaat, en eventueel met den heer Schoup (wiens adres mij onbekend is).

Ligt het niet op uw weg om ook een vertaling te geven van Malraux' Le Temps du Mépris? Het boek is ‘actueel’ en klein, dus brengt weinig drukkosten mee. Daartegenover staat dat het een helsch werk is om het te vertalen. Maar het heeft een groot succes, in Rusland zoowel als in Amerika4107; in Amerika heeft het zeer onlangs zelfs nog een prijs gehad. (Book-of-the-Month-prijs).

Ik ben bereid mij aan de vertaling van dit boek te wijden, als u het in uw programma kunt opnemen.

Ik herinner u er verder aan dat ik mijn vertaling van La Cond. Humaine nog geheel herzien heb, en dat ik het ex. daarvan tot uw beschikking houd voor een eventueele herdruk.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend, uw dw.

EduPerron

Bould. Murat 88,

Paris (16e).

4105Niet teruggevonden.
4106J. Guéhenno, Nu ik veertig ben. Vertaald door J.G. Schoup. Amsterdam: De Steenuil 1935. Zie ook J. Greshoff in GN 34 (1936) 1 (januari), p. 86.
4107A. Malraux, Days of wrath. Transl. by H.M. Chevalier with a foreword by W. Frank. New York 1936. En A. Malraux, Gody Prezrenija. Vert. door 1. Ehrenburg. Moskva 1935.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie