E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs,4074 24 februari 1936

Beste Jan,

Dit is maar een kort briefje om je het volgende te zeggen:

Gans is hier, zoo goed als zonder geld, en wil probeeren toch rond te komen. Hij kan het in Holland niet langer uithouden. Hij zal je nu eerstdaags die novelle zenden. Als het eenigszins kan, neem die dan op, want slecht is het niet en je zou hem enorm met het geld ervoor helpen. Ingesloten een versje van hem, dat geen pretentie heeft, en misschien ook opgenomen kan worden. Noem het in dat geval Parijsdie notitie of zooiets.

Later meer, als ik ook weer wat van je gehoord heb.

Hartelijk je

E.

4074Briefhoofd: Le Murat, café te Parijs.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie