E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 23 februari 19364071

Parijs, Zondag.

Beste Freddy. Wil je Rudie bedanken voor zijn brief (waarop ik eerstdaags zal antwoorden) en hem zeggen dat ik zijn raad zal opvolgen (maar met Italië zijn àlle betrekkingen nu stopgezet).4072 Zijn atlas stuur ik morgen terug. - Nu dit nog: wil je je bij Boucher gaan overtuigen dat alle deelen van die Garmond-Multatuli op goed papier zijn? vaak zijn er deelen op rot papier tusschen gezet. Ook of Millioenenstud., 1001 Specialiteiten en Nog eens Vrije Arbeid erbij zijn. Schrijf me dat dan. Dank en hartelijke groeten van

je EdP.

4071Prentbriefkaart: foto van de buste van Diogenes (Museo Capitolino, Rome).
4072In november 1935 had de Volkenbond economische sancties tegen Italië aanbevolen, vanwege de Italiaanse inval in Abessinië op 3 oktober 1935.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie