E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 6 februari 19364063

B.H. Die kleine uitg. v. Multatuli in 5 dln. heet, meen ik, Garmond-uitgave op dundruk (en klein formaat).4064 - Ik heb mijn best gedaan een opinie over Le Sang Noir te geven voor buitenstaanders, en voor een zoo beperkte ruimte; bovendien ging het heele artikel me moeilijk af. Waarom schrapte je door wat je schreef over die brievenschrijverij? Als het voor je zelf is, dan is alles best. Als het voor mij is: ik kan best af en toe een brief schrijven. Maar antwoord eerst op dat plannetje om over R. Rolland en ‘verhalen’ te schrijven. Bep dankt Rien voor de gezonden lijst v. engelsche boeken: er was ditmaal niet veel bij.

Je E.

4063Prentbriefkaart: tekening van de Carmel de Lisieux, voorstellende een episode uit het leven van Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus.
4064Verzamelde werken van Multatuli, Eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave. Bezorgd door zijne weduwe. 2e dr. Amsterdam: Elsevier 1896-1897.5 dln.. Op dun papier. Of idem. De Elsevier-editie. Amsterdam: Elsevier 1907.10 dln. in 5 bdn. Op dun papier. De Garmond-edities zijn alle tiendelig.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie