E. du Perron
aan
A. Roland Holst

Parijs, 8 januari 19364044

Parijs, 8 Januari 1936.

B J. - Ik schrijf later beter, ben op het oogenblik door velerlei dingen in beslag genomen. De vertaling van Ducroo i/h fransch - als daar iets van komt - zal zóó omgewerkt worden, dat het misschien beter is de engelsche (eventueel) daarop te baseeren. Ik schreef dus nog niets aan Van Eyck. Houd je goed; wij blijven voorloopig nog wel hier, Aix is van de baan. Hartelijk je

E.

 
4045Mijn tong is nat, maar ik zou liegen
 
Als 'k zei dat 't enkel was voor vliegen;
 
En toch, een vlieg die 'k langs zie gaan
 
Ontlokt mijn tong een nieuwe traan.

4044Prentbriefkaart: afbeelding van een ruigharige terriër.
4045Geschreven onder de afbeelding aan de beeldzijde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie