E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman

Parijs, 8 december 1935

Beste Engelman,

Ik zou je Tuin van Eros willen laten inbinden, - door een russischen emigrant hier, die het keurig doet en voor zeer weinig geld, - maar met een suggestief portret erin. Kan je me dat bezorgen? liefst niet op te dik karton, voor het opplakken: een reproductie, mits een goede, is mij dus liever. Sta je niet in de een of andere kunstkalender, of althans op kunstdrukpapier? Ik heb hier alleen het portret uit Erts I3984 tot mijn beschikking, dat wel erg verwezen dichterlijk is; zóó dom hoeft zelfs de Poëzie niet te zijn; al is ze dan - natuurlijk! - onaantastbaar. Ik heb ook nog een soortement kubistisch geteekend portret, maar dat lijkt heelemaal niet, wat een bezwaar is voor iemand die je kènt, al is het zoo weinig als ikke.

Dus graag iets moois, als je het zonder veel moeite vinden kunt. Bij voorbaat dank en hartelijke groeten van je

EdP.

Parijs, Zondag.

3984Foto van Engelman door Daalderop in Erts, Letterkundige almanak 1926. Amsterdam 1926, t.o. p. 64.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie