E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Parijs, 4 december 1935

Parijs, 4 Dec. '35.

Beste Sander,

Ik dankte je al voor de gezonden boeken (uit Bretagne). Nu ben ik weer in Parijs, waar ik je briefkaart vond. Blij te hooren dat ook Fermina ter wereld is; graag 5 ingen. en 5 gebonden exx., als je mij die hebt toegedacht.

Een roman heb ik niet. Over eenigen tijd ga ik aan iets verhalends beginnen, maar wanneer zal dat klaar zijn? Bovendien heb ik op het oogenblik een contract met Q. dat hij de primeur moet hebben van al mijn toekomstige werken.

Misschien valt Fermina nog mee? Heb je dien meneer Aron3970 nu eindelijk van je afgeschud? Het lijkt mij - ik zag hem eens uit de verte - een weinig sympathiek personage.

Met beste groeten,

je E.

3970Raymond Aron (1905-1983), socioloog en één van de leidende figuren van de Nouvelle Revue française.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie