E. du Perron
aan
H. Mayer

Le Roselier-en-Plérin, 29 november 1935

Le Roselier, Vrijdag.

Beste Henri,

Graag dat boek van Krom dan. - Zou jij Jan willen schrijven je die fl. 16.- te sturen? zeg dat ik ernaar geïnformeerd heb.

Ik heb inderdaad plannen om te schrijven in Gr. Ned., maar de vraag is: in hoeverre Coenen me dat beletten wil of kan. Jan zou me een rubriek bezorgen; tot dusver heb ik daar niets van gehoord...

Wij gaan 2 Dec. (Maandag a.s.) naar Parijs terug.

Het boek van Pia is eig. zeer vervelend,3952 om de eenvoudige reden dat het toch allerminst van Pia is. De vervelende juffrouw die er de ‘ik’ van is, bestaat niet en is antipathiek in zoover ze bestaat, dus wat wil je? Maar Pia is hier niet als schrijver opgetreden, verre van de baronne te hebben bevrucht, kan je dus eerder zeggen dat hij door haar is gesteriliseerd.

Ik las met veel plezier Menno over Ina en Jo,3953 over de laatste met meer plezier nog. Ze zal wel zeggen: ‘Zie je nu dat Ina gelijk had toen ze insinueerde over de kift!’ Enfin!

Hartelijke groeten v. je

E.

3952Mogelijk bedoelt DP Pascal Rose, La vie de famille. Paris 1935. Volgens mededeling van Pia corrigeerde hij het Frans van deze roman van de Duitse jodin Rose over haar eerste huwelijk met een Hongaarse baron van Ternova.
3953In zijn bespreking van Ina Boudier-Bakkers Vrouw Jacob: ‘Jacoba van Beieren, De Middeleeuwsche vrouw en haar Arkelsch tekort’, in Het vaderland van 20 oktober 1935 (ocht.) betichtte Ter Braak de schrijfster van plagiaat (zie Bw TB-DP 3, p. 311, 317, 322, 344, 347, 351 en 352).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie