E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Parijs, 28 september 1935

Parijs, Zaterdagavond.

 

 

Beste Jan,

Ik ben nog bij je geweest op kantoor, maar kwam 2 minuten te laat. Je was net weg! 's Avonds om 10 voor 8 zat ik in den trein, om 12 uur was ik thuis.

Brussel heeft altijd een verlammende invloed op me, vanwege de herinneringen. Maar jou heb ik met veel plezier teruggezien; zooals trouwens altijd. Ik had ook graag dien Donderdagavond met jou doorgebracht, inplaats van dat onderhoud te hebben waartoe ik was uitgenoodigd, maar dat was dure plicht.

Vanmiddag heb ik op de bould. Saint-Michel een ex. Maître de Ballantrae3876 voor je gevonden. Het is een oud ex., maar het boek is uitverkocht. Ik kan het je pas Maandag zenden, dus je krijgt het na dezen brief.

Je moet Jan eens vragen je te vertellen van die Méridien 5 of hoe die club heeten mag;3877 hij heeft er alweer schoon genoeg van.

Houd je goed en tot nader. Als je me schrijft, zal ik graag antwoorden, maar op het oogenblik ‘weet ik niets’. Als je een boek of zoo van hier noodig hebt, kik je maar.

Veel hartelijks, ook van huis tot huis, een hand van steeds je

E.

3876R.L. Stevenson, The master of Ballantrae (1889).
3877Cultureel genootschap van Franstalige Belgen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie