E. du Perron
aan
de ‘Jongeren Vredes Actie’3839

Lévèque, 10 augustus 19353840

Lévèque, 10 Aug. '35

Mijne Heeren,

Als u mijn werk kende zou u weten dat ik een onoverwinnelijke afkeer heb van alle theater, het pepermolensoort inbegrepen.3841 Het spijt mij dus u te moeten zeggen dat ik hierin niets voor u doen kan.

Met beleefde groeten, hoogachtend

EduPerron

3839De Jongeren Vredes Actie was opgericht in 1924 en probeerde een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, o.a. door het uitgeven van brochures, zoals in 1936 Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme, waarin op p. 19-22 van DP het ‘Pacifisties tweegesprek’ werd opgenomen (Vw 7, p. 305-308).
3840Prentbriefkaart: foto van de ruïne van Les Tours te Passy, Nièvre.
3841De dochter van Thomas Mann, Erika (1905-1969), leidde een politiek cabaret ‘Die Pfeffermühle.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie