E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 28 mei 1935

Parijs, Dinsdag.

Beste Jan,

Dialogue d'Eleuthère is zeker nog te krijgen. Bestel het maar; Massardo3724 zal wel weten wie het nu heeft. Of wil ik het hier voor je koopen? Ja, wacht daar maar op.

Wie zal ik uitnoodigen voor het congres? Antwoord omgaand, want de kaarten heb ik overmorgen.

Ik dacht: Arthur; Henriette R.H.; Boutens.

Jany (al komt hij zeker niet);
Menno;
Jij; nog iemand?
Huizinga misschien?

En voor Vlaanderen? Stijn Streuvels? Moet ik Roelants of Walschap vragen? Geef me eens raad, en ook adressen. Waar bv. kan ik Streuvels bereiken?

Het gaat erom representatieve auteurs te nemen, liefst met ‘namen’. Maar ze moeten ook ‘antipathiseeren’ met het fascisme! Walschap doet dat, meen ik; maar die andere roomsche Vlamingen?

Bel Maurice er eens over op. Kosten zijn geheel voor de heeren uitgenoodigden! Reis, verblijf, eten; alles.

Van Holland zullen van de 7 of 8 genoodigden wschl. alleen Menno en jij komen. Of wat denk je? Arthur kan, als hij niet komen wil, ook een briefje schrijven; Henriette R.H. ook. Ken je het adres van H.R.H., en van Boutens? En van Huizinga? Hoe gauwer ik de adressen heb, hoe beter.

* * *

Ik kreeg een kort, maar alleraardigst schrijven van Van der Meulen over Ducroo. Dit is de ideaal-lezer ervoor! Wanneer schrijf jij je stuk erover, en waar verschijnt het? Het stuk van Menno kreeg ik nòg steeds niet. Vestdijk schreef dat zijn artikel af is, maar dat hij het aan Gr. Ned. heeft aangeboden, en dat het er misschien vóór October in komt. Niet bepaald strategisch. Henny schrijft erover in de N.R.C.; ook hij is er nu over uit en schreef alleraardigst (ook uit naam van Rien). Ik vind het vooral prettig dat jij, V.d.M., Rien, Atie, het boek boeiend vinden. Stuur me vooral dadelijk je stuk erover, want ik ben erg verlangend het te lezen, zooals je begrijpt.3725

Gans kreeg een ex. van Menno. Ik stuurde mijn ex. nu aan de typjuffrouw van J.v.N., in de hoop dat Varangot een present-ex. krijgt, wat wel lukken zal als zijn stuk over mij nog geplaatst wordt.3726 (Q. is erg zuinig met recensie-exx., zoodat ik voor Hein P. o.a. een ex. moest koopen.)

Vergeef dit geaffaireerd briefje, maar ik heb van alles te doen, vertaal nu weer hevig Fermina en heb een pijnlijke en dikke tong met een ‘aphte’ erop (hoe heet zoo'n kreng in het hollandsch?) wat mij bepaald uit mijn doen brengt....

Hartelijke groeten en het beste met je werk!

Je E.

Kan J.v.N. Ducroo nog lezen? Of leest Griet - of Sofie - het hem voor? Ik vind dit een akelig idee, en het bederft me het plezier van hem dat boek te hebben gezonden.* Misschien laat hij ook daarom niets van zich hooren.

Heb je Le Temps du Mépris gekregen? De pers erover ‘zet daverend in’: het is o.a. hemelhoog geprezen door Maxence, van rechts - wat toch prettiger aandoet dan stomme bewonderingen te lezen van links, alleen vanwege het partijgenootschap!

Ik zag vandaag ook nog de ital. tentoonstelling in het Petit Palais,3727 reden waarom ik ook moe ben. Oude bekenden met vreugde teruggezien, weinig nieuws ontmoet dat schokkend was. De menschen dronken thee in een open galerij langs een tuin, waarin het gudste van de regen.

3724Boekhandelaar te Brussel, vlak bij Greshoffs ‘stamcafé’, de Taverne du Passage.
3725Een korte bespreking van Greshoff verscheen in Zwart op wit, huisorgaan van de Haagse boekhandel Boucher; dat van Ter Braak, ‘Roman voor Jane’, in Het vaderland van 26 mei 1935 (ocht.); en dat van Marsman in de N.R.C. van 18 juni 1935 (av.); Vestdijks ‘E. du Perron's groote anti-roman’ is voor het eerst verschenen in Lier en lancet. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar 1939.
3726Van V. Varangot is geen artikel over DP of Het land van herkomst bekend.
*Niet voor mij, maar voor hèm! Ook al om die kleine letter...
3727DP deed verslag van dit bezoek in ‘De Italiaansche tentoonstelling’ in Het vaderland van 14 (av.) en 22 juni 1935 (av.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie