E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 20 mei 1935

Parijs, Maandagavond.

Beste Jan,

Querido zou je nog een ex. ‘ter bespreking’ zenden - of dat ingenaaid of gebonden is weet ik niet. Ik krijg zelf maar 2 geb. exx. en heb er dus geen over. Maar als je er een bij hem bestelt, krijg je het toch zeker met de remise? Anders kan ik het beter voor je doen.

Het congres is niet 2 maar 20 Juni. Je hebt dus nog allen tijd! Ik heb Menno ook gezegd dat hij, als hij alleen was, hier terecht kon, maar wschl. komt hij met Ant, en bovendien is dat nog wel te schikken. Maak dan met hem uit, tegen dien tijd, wie van de twee bij ons komt, de sofa is vrij voor één (die zich wat wil behelpen! - Menno houdt nogal van prettige hotels.)

Ik zag mijn werken nog eens door en heb nu van alles een gecorrigeerd ex. weggelegd voor een latere herdruk in mijn ‘oeuvres complètes’ (die nooit zullen komen omdat ik dan als decadent verguisd zal zijn)! Maar àls het nog eens gebeurt, dan wordt het zoo:

1. Mikrochaos (complete gedichten, ook met alles wat nu nog ongebundeld is of er later bij zal komen).
2. Een Voorbereiding (zijnde de ‘voorstudie’ voor Ducroo moet dit boekje maar zo blijven).
3. De Lachspiegel (verhalen; zijnde Bij Gebrek aan Ernst, en Nutteloos Verzet bijeen.* Van later af bezien hooren die verhalen toch eigenlijk nog flink bij elkaar! Als motto zet ik erin: ‘Het merkwaardige van lachspiegels is, dat zij altijd vervormen, maar dat men niet altijd om het vervormde lachen kan’. Dit wordt dus een kloek deel met al mijn verhalen van '23-'28.)
4. Cahiers van een Lezer (d.w.z. alles wat ik daarvan overhoud - ik keek dat eens in Bretagne na) - gevolgd door Uren met Dirk Coster (waarin ook flink werd geschrapt).
5. De Smalle Mens (vrijwel onveranderd, of misschien met een paar losse artikelen eraan toegevoegd - dit laatste alleen als ik niet genoeg heb voor een nieuwe bundel).
6. Het Land van Herkomst (geleidelijk aan verbeterd).

Zou het jou zóó aanstaan? No7. wordt dan een dikke ‘kroniek’: De Onzekeren (waarin je eig. het ‘rijpen’ zult moeten vinden van mijn vorige verhalen, zooals Ducroo het ‘rijpen’ beteekent van Een Voorbereiding).

En dan?... Vóór het zoover is, zijn we misschien al door de Kuitenbrouwers opgeruimd! Met hulp van Mussert altijd.

Ik denk ook met vreugde terug aan de réunie van de vier musketiers in Brussel. Henny was alleraardigst en zeer gezond en opgewekt, maar het gescharrel daar in Spa onder de regen en op morsige wegen, met maar ééns even de mogelijkheid om in het zonnetje buiten te zitten, was griezelig en tenslotte zelfs niet warm te kletsen.

Hou je taai, en vroeger of later schrijf je wel wat meer over jezelf of wat anders. Hartelijke groeten, ook voor Atie en van Bep, een hand van je

E.

*Wel wordt de splitsing in het deel gehandhaafd (onder de oude titels).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie