E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 7 mei 19353711

Beste Jan,

Als je het goeddunkt kom ik nu Vrijdag, met de trein die om kwart over 2, meen ik, van hier gaat. Dus ± kw. voor 6(?) in Brussel. Kom me maar niet halen; ik neem wel een taxi direct naar je toe. Don-derdag eet ik bij de Malraux', rue du Bac, en zal dan op de bd. St. Germain een Zola-tje voor je meenemen. Maar vertrouw Gide hier niet al te erg;3712 hij vindt Ehrenburg ook zoo leesbaar!

Hart. gr. van je

E.

3711Prentbriefkaart: foto van La porte d'Auteuil te Parijs.
3712In een literaire enquête in Le Figaro had Gide zijn voorkeur uitgesproken voor Germinal (1885) van Emile Zola.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie