E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Parijs, 22 april 1935

Zeer geachte heer Van Suchtelen,

Gelijk hiermee zend ik u mijn ex. van Goena-Goena. U kunt het gebruiken zooals u wilt (eventueel als copie voor de zetterij), ik hoef het niet terug te hebben. Wel zou ik graag een ex. ontvangen van het boek, als het bij u verschijnt.

Met beleefden groet, hoogachtend,

EduPerron

Het is werkelijk ‘Maurits’ en uw lezers een dienst bewijzen als u een indeeling in hoofdstukken invoert: de mijne of een andere.

88 bould. Murat

Paris (16e)

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie