E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 16 april 19353665

B.J. Dank voor de vellen; ik stuur je alles terug. Préfailles = Bertrand Guégan,3666 jou wschl. van naam bekend, een ontzettende mythomaan. Die v.d. Kuilhistorie3667 is het infaamste en platste dat ik in jaren hoorde. Je zult het nu toch wel opgeven en andere maatregelen nemen? Schrijf hem een brief die 300 pop waard is, of neem stappen voor een advokaat. Zijn er geen brieven van hem, die je bewaard hebt? dan is alles toch nog niet verloren. Schrijf mij dit nog even. En ga er dan coûte que coûte even uit. Veel hartelijks en een stevige hand van je

E.

3665Prentbriefkaart: reproduktie van The coronation oj the virgin (National Gallery).
3666Op p. 194 van het doorschoten ‘Greshoff-exemplaar’ van Het land van herkomst tekende DP bij deze naam aan: ‘“uitgever” van een keuze uit Ronsard, van het kookboek van Apicius, enz. enz.’.
3667Wegens ‘reorganisatie’ van de Nieuwe Arnhemsche courant was de uitbetaling aan medewerkers als Greshoff en Slauerhoff opgeschort. H.W. van der Kuil was direkteur van de krant.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie