E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 26 maart 1935

Parijs, 26 Maart.

Beste Henny,

Mij dunkt: een geserreerde, korte inleiding.3606 Zooveel ideeën als er zinnen zijn; soepel maar heel ‘didactisch’, geen enkel gezwam om zich op het eigen proza te laten wiegen - of het den lezer te doen. Maximum 4 blzn.?

Met fl. 75. ben ik best tevreden.

Ik voel èrg voor 1, 2, 3, 4, 5, vooral omdat dat nu niet in den bundel komt (voor mijn gevoel een onvergeeflijke fout!)* die nu eerstdaags verschijnt. Ook omdat 60 blzn. met 20 (dus ⅓) het maximum overschrijdt, lijkt mij.

Slau gaat accoord; je hoeft niet meer te vragen.

De Bezoeker is best - juist omdàt het later, min of meer gewijzigd, in een z.g. ‘roman’ komt.

De Negerin van Debrot is ook te lang, en bovendien zal Zijlstra er wel niet aan denken om dit heele verhaal af te staan waarvan hij een apart boekje heeft gemaakt!

Walschap. Stel je met hem in verbinding en vraag of hij je al zijn korte verhalen zendt. In Volk staat één zeer goed verhaal; ik zal je wel zeggen welk, als ik het weer vóór me zie. Maar misschien heeft hij wel wat anders.

Roelants. Vraag hem. Kraaien hebben gekrast is te lang. Maar hij had vroeger iets korters, dat Twee Helden heette (meen ik) en dat alleen in Vlaanderen is verschenen.3607

Adres Walschap is: Lemméstraat 12, Antwerpen.

Roelants: Avenue Gribaumont 40, Woluwé - Bruxelles.

Liever jij dan ik, ook voor hèn, om verschillende redenen.

Helman: vraag hem wat hij zelf wil en of hij iets onuitgegevens heeft. Ik vind zijn schrijverij zeer commercieel, eigenlijk even erg als dat van Den Doolaard ‘magazine-stuff’, maar apart gezet valt één ding misschien nogal mee. Iets over Suriname liefst, bv. Je suis Lindor3608; of anders uit Het Euvel Gods een verhaal over begijnen3609, het eenige dat mij iets beter leek dan de rest (ofschoon op zichzelf ook nog flink goedkoop). Maar ‘ken’ hem zelf in dezen!

Van P.v.O. zonder éénige twijfel Ika Loch. Het andere (bedoel je De Trust der Vaderlandsliefde?) heeft wel aardige momenten, maar is veel te lang en te goedkoop ‘satyriek’ - genre ‘tijdsbeeld’ - en bovendien lang niet zoo goed geschreven. Ika Loch is een vermomd essay, maar dat is juist wel aardig, en volgens mij P.v.O. 's ‘meesterwerk’ in proza.

Van Jeanne van Schaïk wil ik heel graag iets hebben; als het bijv. zoo goed is als haar fragment of verhaal in dien bundel van Bijleveld. Dus wend je tot haar om copy. Maar het moet wèl een verhaal zijn, vind je niet?

Van Richard Minne geloof ik niet dat er iets is. Vraag hiernaar aan Roelants. Karel Leroux heeft een aardig verhaal geschreven - niet werkelijk goed, maar zeer behoorlijk - dat Mijnheer Carlos heet (meen ik) en apart is uitgegeven.3610 Misschien heet het anders, maar ‘mijnheer Carlos’ is de hoofdpersoon. Van het ‘schrijnende’ soort.

Lees je Blijstra nog? Die Codex in Elsevier's.

Van Last zou ik eventueel Lachgas3611 willen hebben, maar dat alleen. Tenzij hij nog iets anders heeft dat ik niet ken.

Van Dekker weet ik niets. Ik las één verhaal: heel beroerd.

Eva Raedt, neen! Kuyle, neen!

Marianne Philips? Het zou wel aardig zijn om nòg een ‘dame’ te nemen. Maar heeft ze iets goeds?

Beb Vuyk, zeker niet. Dat eene verhaal3612 vind ik trouwens ook erg would-be, erg à la Slauerhoff, welbeschouwd.

Den Doolaard is te probeeren, als je hem vragen wilt.

Later beter, en over persoonlijker dingen. Ik heb het nog erg druk met mijn vertaling + de installatie hier. Hartelijk je

E.

P.S. - Stuur me alles op wat ik ‘keuren’ moet. Ik ben geheel tot je beschikking daarvoor. Liefst véél tegelijk.

3606Voor de verhalenbundel De korte baan.
*Dit heeft niet hiermee te maken, maar met het oeuvre Vestdijkienne.
3607‘Kraaien hebben gekrast’. In Forum 3 (1934) 12 (december), p. 1134-1146; 4 (1935) 1 (januari), p. 82-97 en 2 (februari), p. 121-151. Twee helden. Mechelen 1929. 72 blzn.
3608‘Ik ben Lindor’. In A. Helman, Hart zonder land (1929).
3609‘De begijnen van Woldry’. In A. Helman, Het euvel gods (1932).
3610De barmhartige Samaritaan. Mechelen etc. [1931].
3611In J. Last, Marianne. Den Haag 1930, p. 35-56.
3612Vele namen, verschenen als schrift 1 van DVB 9 (1932).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie