E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 8 maart 19353578

Parijs, 8 Maart '35

B.H. Dank voor het prospectus,3579 dat heel best is, en waarvan althans de bedoeling voor mij telt! Eén feitelijke onjuistheid, maar gering: ik was niet tot mijn 23e, maar tot even na mijn 21e in Indië. Moet je het nog veranderen? (voor mij niet). Vanaf ± 15 Maart wordt ons adres hier: 88 boulevard Murat, teeken het vast op. Het boek is af, 741 blzn. ms. wat een opluchting! Maar ik werk nu alweer voor Stols, aan een vert. v. Fermina Marquez. Veel hartelijks v. steeds je

E.

3578Prentbriefkaart: foto van het Stade Roland Garros te Parijs.
3579Boekhandel Nijhoff kondigde de verschijning van Het land van herkomst aan in een gestencilde prospectus, waarvan de tekst door Greshoff was opgesteld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie