E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 11 februari 1935

Parijs, Maandagavond.

Beste Jan,

Veel dank voor de foto's; wie heeft ze gemaakt? Jij zelf? En waar? Op het podium? Ik wou dat je tekst wat grooter geweest was, in antwoord op de lange brief die ik je pende.3555 - Ik zag Malraux niet terug na zijn lezing in België; Donderdag pas, vandaar dat ik van hèm niets weet.

Ik pen met handen en voeten om Ducroo af te maken en ben al over de 700 blzn.! Ik heb nl. tenslotte besloten om dat hoofdstuk over de naweeën van Clairette, waaronder die engelsche epistolière,3556 toch maar te maken; het is nu bijna af, want sinds gisteren gaat het weer gesmeerd.

Nu nog 20 à 25 blzn! En dan: BOE-OE-OE-A-A-AH!

Ik ben immuun voor al het andere, vond misschien daarom het poëzieduel Menno-Henny schrikbarend vervelend en vooral Menno erg ontwijkend (hoewel ‘knap’). Wat een advocaterij allemaal! In wezen heeft Henny toch gelijk. Ik heb er haastiglijk een panopt. over geschreven, maar daarover nog geen bericht.

Et voilà pour ce soir. Als je me niet meer schrijft vóór begin April: tot dàn! (Wat zal Bep dan een mooi buikje hebben.) Groet alle vrienden hartelijk van ons, en het beste met je na-Varanjot.3557 Dank voor bemoeienis bij Coenen.

Hartelijk je

E.

Wil je dit contract3558 even lezen en mij omgaand terugsturen, en zeggen wat je ervan denkt. Dit boek is nu toch niet van Querido geworden? Die herdrukken bevallen me niet.

3555Deze brief is niet teruggevonden.
3556‘Jacht op de Ene’, hoofdstuk 31 van Het land van herkomst (Vw 3, p. 481-497).
3557Greshoffs nieuwe secretaris, mr. A.E. van Rantwijk, die in de plaats kwam van Victor Varangot.
3558Voor Het land van herkomst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie