E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Parijs, 15 januari 1935

Beste Sander,

Dank voor de chèque, die ik begin Februari zal laten encaisseeren.

Het eerste hfdst. zal ik je over een week zenden; op het oogenblik heb ik de handen vol. Daarna zal ik je een deel van het boek eind Febr. sturen, en het slot eind Maart. Als titel lijkt Fermina Marquez mij uitstekend.*

Ik had graag ook nog antwoord op de andere vragen in mijn brief. Als je de Cahiers van een Lezer niet nogmaals wilt exploiteeren, waarom bied je ze dan niet aan Querido aan? misschien gaat hij erop in. (Ik bedoel nu: op de manier die ik je voorstelde, dus 3 dln. bijeen met een nieuw titelblad).

Mijn briefkaart waarin ik 2 boeken vroeg en de verrekening tot 1 jan. '35 heeft je brief gekruist.

Met hart. groeten, je

E.

Parijs, 5 Jan. '35.

*La Condition Humaine is voor vertalers een onmogelijke titel. Maar Storm in Shanghai is rondweg imbeciel; Malraux heeft dan ook met kracht geprotesteerd. De vertaling is verder opvallend beroerd, terwijl de Amerikaansche (van Chevalier) zeer goed is: onder den titel Human Fate (ook niet je ware).3535
3535André Malraux, Storm in Shanghai. Transl. by Alastair Macdonald. London 1934.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie