E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 27 november 1934

Parijs, Dinsdag.

Beste Jan,

Zou je me het art. kunnen bezorgen dat Donker over Nutt. Verzet schreef?3459 Ik heb het niet meer; maar ik meen dat jij het in een (oud) ex. van N.V. hebt gelegd, dat jij bezit. Wil je dit even nazien, en als het waar is, mij dat stuk dan zenden?

Zou je verder willen nazien in welke D.G.W. het stuk van Donker heeft gestaan over Parlando?3460 Ik denk eind 1930 begin 1931. Als je het nr. weet, zou je dan aan Wijnand willen vragen mij dat nr. te zenden?

Heel veel dank voor deze beide dingen, en vergeef me de moeite die ik je bezorg. Maar vergeet je 't niet?

Misschien kan Arthur mij een ingenaaid ex. Fregatschip bezorgen? Ik kreeg het nooit van hem. Wil je hem dan vragen er iets in te schrijven voor hij het hierheen zendt?

Doe onze hartelijke groeten aan Annie en Arthur. Hebben jullie het gezellig samen?

Ik voel me voortdurend down en moe. Reactie van alles uit de afgeloopen 2 jaar, of God weet wat; misschien zal ik heelemaal opknappen als Ducroo de deur uit is. Ik ga nu a.s. Zaterdag weg (1 Dec.). Als de proefneming niet lukt, d.w.z. als ik daar niet werken kan, kom ik gauw terug, want waarvoor die eenzaamheid en hotelkosten als het toch niets oplevert?

Las je Ina Damman? Het is absoluut voortreffelijk en voor een eersten roman zóó knap, dat het bijna volmaakt is. Lees het maar gauw. Ik wil er een stuk over schrijven, later (in Jan. of Febr.); mag het in Gr. Ned. zijn?3461

Hartelijk je

E.

3459In NRC van 13 mei 1930 (av.).
3460‘Noodschoten van een franc-tireur.’ In DGW 29 (1930) 9 (september), p. 208-211.
3461In GN 33 (1935) 12 (december), p. 560-572 publiceerde DP een groot essay ‘Over S. Vestdijk’ (Vw 6, p. 15-27), waarin ook Terug tot Ina Damman ter sprake komt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie